O nás

NÁŠ PŘÍBĚH

Stavební společnost Tria Stav s.r.o. zahájila svou činnost v roce 2003. Ve své činnosti navazuje na zkušenosti firmy Novák Stanislav – stavební činnost, která se zabývala zejména zateplováním objektů a jednoduchými pozemními stavbami malého rozsahu již od roku 1998. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce a možnosti získání větších zakázek v oblasti pozemního stavitelství, bylo nutné přistoupit k autorizaci a změně právní formy.

V průběhu měsíce srpna roku 2003 byly pronajaty kancelářské prostory v objektu OAHŠ Turnov na adrese Zborovská 519, Turnov a v listopadu roku 2003 byla již s novým názvem a s autorizací v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňováním, zahájena činnost stavební společnosti Tria Stav s.r.o..